Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 01. júna 2009

Ako sa pastier stará o svoje stádo, ... tak sa aj ja postarám o Svoje ovce.

Register to read more...

Utorok, 02. júna 2009

Podľa Svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

Register to read more...

Streda, 03. júna 2009

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Register to read more...

Štvrtok, 04. júna 2009

Nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia.

Register to read more...

Piatok, 05. júna 2009

Neznesväcujte moje sväté meno.

Register to read more...

Sobota, 06. júna 2009

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine!

Register to read more...

Nedeľa, 07. júna 2009

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Register to read more...

Pondelok, 08. júna 2009

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Register to read more...

Utorok, 09. júna 2009

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Streda, 10. júna 2009

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Register to read more...

KALENDÁR