Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 01. júna 2009

Ako sa pastier stará o svoje stádo, ... tak sa aj ja postarám o Svoje ovce.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. júna 2009

Utorok, 02. júna 2009

Podľa Svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

Čítať ďalej: Utorok, 02. júna 2009

Streda, 03. júna 2009

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Čítať ďalej: Streda, 03. júna 2009

Štvrtok, 04. júna 2009

Nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. júna 2009

Piatok, 05. júna 2009

Neznesväcujte moje sväté meno.

Čítať ďalej: Piatok, 05. júna 2009

Sobota, 06. júna 2009

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine!

Čítať ďalej: Sobota, 06. júna 2009

Nedeľa, 07. júna 2009

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. júna 2009

Pondelok, 08. júna 2009

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Čítať ďalej: Pondelok, 08. júna 2009

Utorok, 09. júna 2009

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Čítať ďalej: Utorok, 09. júna 2009

Streda, 10. júna 2009

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Čítať ďalej: Streda, 10. júna 2009