Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. júna 2009

Podľa Svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš? Je naznačená veľmi jednoduchým spôsobom. Prvoradé je zvestovanie slova Božieho. Má prednosť pred všetkým ostatným. Nemá a nesmie byť zanedbávané ani vtedy, ak je v cirkevnom zbore množstvo aktivít a činností, prípadne budovania. Na prvom mieste zvestovanie slova. Na druhom mieste je to, čo napísal Jakub: Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. To je konkrétna služba lásky, pomoci tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Správne si počínajú cirkevné zbory, ktoré tvoria, podporujú a budujú diakoniu – sociálnu službu. Na každom mieste sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a sú aj iní ľudia, ktorí sú pre túto službu obdarovaní. Ako vybrať tých správnych? Vyhliadli a vyvolili si ich, pričom určite asistoval Duch Svätý. Verím, že asistuje aj pri dnešných zborových voľbách?! Ako ich pripraviť: modlitba a skladanie rúk – to bolo to správne vystrojenie do služby. A zbory rástli. Modlime sa rozvoj našich cirkevných zborov.