Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. júna 2009

Nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia. Štefan je znalec cirkevných dejín. Stojí na pevnej pôde, ktorú dôverne poznajú všetci. Dáva tak príklad tým, ktorí v cirkevnom zbore vystupujú s niečím novým, túžia po zmene, či nových poriadkoch. Je potrebné poznať tradíciu, učenie, základy. Nadviazať na to, čo bolo a nájsť smerovanie ku Kristovi. Porozumieť, ako Boh viedol Svoju cirkev v minulosti, čo bolo zdravé a dobré, kde boli bludy či stagnácia. Zmeny a nové veci sú potrebné tam, kde tradícia sklamala, kde sa živé slovo zmenilo na ľudské podania či tradície. Predovšetkým je dôležité rozoznávať, kde je moc Božia a kde len ľudská múdrosť, len teológia, ktorá vyzerá síce učene, ale postráda „vanutie“ Ducha Svätého. Na druhej strane je pri každom duchovnom prebudení aj dobrá teológia, dobré a správne, na Písme založené učenie.