Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. júna 2009

Neznesväcujte moje sväté meno. Niekedy sa zamýšľame nad súčasným stavom cirkvi a bohoslužobného života. Zvlášť mladí kritizujú, posudzujú a odsudzujú. Nechápu, ako sa cirkev dostala do súčasného, defenzívneho stavu. Kritika občas dopadá na tých, ktorí kládli základy cirkevného života v minulosti. Ale poznáme dejiny? Vieme, v akej dobe, v akých pomeroch žili tí, ktorí normovali našu zbožnosť, ako boli prijímaní svojou dobou, nakoľko boli na svoju dobu príliš radikálni, odsudzovaní a neprijímaní? Koľko museli robiť kompromisov? Je dobré, ak poznáme biblické postavy Božieho ľudu, ale je dobré, ak poznáme aj historické postavy našej cirkvi, našich biskupov, seniorov, farárov, aj laikov. Tvorcov cirkevnej agendy, skladateľov cirkevných piesní, hudby? Len dobrí a kritickí znalci minulosti a cirkevnej histórie môžu priniesť niečo nové. Z histórie sa naučia tvrdým zápasom, odporu mnohých, ale aj Božej pomoci a ochrany. Boh bol a je s tými, ktorí presadzujú Božie veci, ktorí horlia za pravdu.