Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. júna 2009

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom. Znovu sa narodiť? Je to možné?! V brušku mamičky sa rozprávajú traja chlapci o tom, čo bude, keď sa narodia. Jeden z nich veril, že svoju mamu uvidí tvárou v tvár. Veril, že v tom novom svete svieti slnko a voňajú kvety a mama sa usmieva a... Aká bola reakcia jeho „spolubývajúcich“ v brušku? Pochybovali. Čo to ten tára? Aj Pán Ježiš hovorí, že smrť nie je bodka za životom, ale má pokračovanie v nebi... Veríš tomu? Aby si mohol uveriť z celého srdca, musíš sa znovuzrodiť, teda narodiť z Ducha. Až potom sa stávaš občanom neba. Udivený a šokovaný zároveň sa ocitáš v doposiaľ nepoznanej rozprávke. Táto je však oveľa krajšia, lebo je pravdivá. Započúvaj sa do Božieho hlasu, tvoj Princ Ježiš volá i teba, chce mať s tebou vzťah, chrániť si ťa ako dobrý Pastier a priviesť Domov, do tej nádhernej krajiny Pána Ježiša. Päťročný chlapček Michal sa v parku prihovoril neznámemu mužovi: „Čo to čítaš?“ „Román,“ znela odpoveď prekvapeného muža. „Čítaj Bibliu, keď ju neposlúchneš, pôjdeš do pekla.“ Tento muž poslúchol, Boh ho odmenil novým narodením z Ducha a stal sa z neho kresťanský básnik. Nech i tvoje srdce je plné básní svojmu Bohu, vyznaní na Jeho slávu.