Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. júna 2009

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte! Ak sa základom našej viery stanú náboženské obrady, tradície, ba i kostoly, klaniame sa modle. Len viera založená na ukrižovanom Kristovi vedie do neba. Lacné spasenie je však vo veľkej obľube. Stačí vraj veriť a budeš mať i zdravie, i prosperitu. Toto učenie je falošné. Mnohí milujúci Pána sú nemocní a mnohí žijú v chudobe. Veľmi obľúbená, ale falošná je aj hodinová viera – raz do týždňa sa zúčastniť služieb Božích. Tak ako ľudské mláďa sa rodí v bolesti, tak sa rodí i viera v živého Boha – v bolesti pokánia a pokračuje v bolesti kríža. Boh túži bývať v tvojom srdci. Boh chce s tebou chodiť – ráno s tebou vstávať, s tebou piť kávu, utekať s tebou na električku, prihovoriť sa utrápenej susedke, plakať s tebou i smiať sa... Pán Ježiš túži, aby si Ho spoznal a aby si si Ho zamiloval. Aby si počul, ako aj pre teba bije Jeho milujúce srdce. Nikdy nespoznáš veľké Božie srdce, ktoré preteká láskou k hriešnemu človeku, ak nebudeš spočívať na Ježišovej hrudi. Eliáš chodil s Bohom a Boh si ho vzal. I tebe sa tak stane, ak vymeníš lacnú vieru“ za lásku k nášmu milovanému Pánovi. To bude najväčšia výhra tvojho života.