Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. júna 2009

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou. Kresťan je Božie slniečko. A slniečko má svietiť a ohrievať chladné srdcia utrápených hynúcich duší. Ako často však nesvietime. Pán Ježiš nás varoval: keď Mňa prenasledovali, budú i vás. Odpoveďou nášho Spasiteľa i učeníka Štefana na kruté týranie a poníženie bolo vľúdne: „Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ V komunistickom žalári týrali kňazov. „Ste smutný?“ opýtal sa mučeného kňaza spoluväzeň. „Poznám len jeden smútok, nebyť svätý,“ bola odpoveď kňaza. Taký je učeník Ježiša. A ďalší, keď im prikázali hodiny ležať v chatrnom oblečení na studenej betónovej podlahe, tam zložil chválospev plný radosti, vďačnosti a lásky voči Bohu. Taký je Boží učeník. Len v srdciach, ktoré sú naplnené odpustením, môže tiecť Božia láska. Stretávame sa s ublíženiami od okolia, ale i od tých, ktorých milujeme. Veľmi to bolí. Ale my máme i tak svietiť a hriať a zvestovať, že Ježiš je Kráľ a Pán, že len v Ňom máme odpustenie hriechov. Pre túto úlohu sme boli povolaní. A máme i odpúšťať tak, ako tebe i mne denne odpúšťa náš milovaný Ježiš. Buďme i my Boží učeníci. Boh nám žehnaj.