Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. júna 2009

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! V evanjeliu je príbeh pevnej viery, štyria muži niesli ochrnutého k Ježišovi a keďže sa nemohli k Nemu dostať cez veľký zástup ľudí, prebúrali strechu. Títo muži boli určite dobrí vojaci v Božej armáde, lebo pevne verili v úspech akcie. Sme aj my Boží vojaci? Uvedomujeme si nesmiernu silu nepriateľa? Vieme, že satana môžeme premôcť len ak sme dokonale vyzbrojení Božími zbraňami a perfektne ich ovládame? Modlitba je jedna z tých zbraní, má väčšiu moc ako akákoľvek zbraň vymyslená človekom. A predsa sa zlo na tomto svete i v našich rodinách rozťahuje stále viac. Prečo?! Zlyhávame voči Bohu našou pohodlnosťou, lenivosťou, neposlušnosťou... Venujme modlitbe srdce i nas. Modlitba je jediným prostriedkom, ako sa ubrániť „presile z vesmíru“, ktorá má záujem zničiť životy dospelých i detí. Vďaka Bohu i dnes máme Božích modlitebníkov a Boh koná i dnes divy divúce – slepým dáva zrak a chromí vstávajú, závislých prepúšťa na slobodu, z trosiek životov buduje raj. Učme sa narábať s Božími zbraňami a budeme svedkami nevídanej Božej moci a lásky v našich rodinách, v zboroch.