Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. júna 2009

Jób odvetil Hospodinovi: Ajhľa som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. Pred 13 rokmi som i ja v údive volala: „Kto si, Pane?“ Boh sa vrútil do môjho života. Princ plný lásky, s klincami na rukách, s pokojom v srdci. A Boh mi odvtedy postupne odkrýva ozajstné hodnoty, Božie perly i vzácnu cenu času. Šofér autobusu na pozvanie k Pánovi Ježišovi sa len zasmial, nechcel poznať Ježiša, nemal na Neho čas. Aj životy mnohých „veriacich“ ľudí sú v hmle. Nie sú svedkami Boha živého, lebo Ho nepoznajú určite i preto, že nemajú pre Boha čas. Na Ježišovej trati treba byť verný, vytrvalý a zvedavý. Kto si, Pane? Odpoveď nachádzame vo svojej komôrke a v spoločenstve súrodencov vo viere. Len na Ježišovej trati kvitnú kvety lásky, istoty a pokoja. Len na Ježišovej trati stretávam Božích mravčekov. Pomáhajú mi rozvoniavať svet Kristovou láskou. A títo mravčekovia čím viac Ježiša rozdávajú, tým viac požehnania sa im dostáva. Šťastné tvory Božie, stavajú Boží dom a plnia Jeho vôľu: „A budete mi svedkami do posledných končín zeme.“ Čas využitý v Božích službách je uložený v nebeskej banke, ktorej jedinej bankrot nehrozí. Jej šéfom je Hospodin. Poznáš Ho? Ak nie, začni hneď, aby si nepremeškal čas. Boh nám žehnaj.