Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. júna 2009

Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému. Vzácne Božie charaktery Peter i Pavol, Mojžiš... vyvolené Božie nádoby. Dokázali Božie vyvolenie svojimi životmi oddanými Bohu. Jasaj srdce, každá bunka môjho tela, duše i ducha, Boh si ma zamiloval. Ó, Pane, chcem Ťa velebiť a chváliť. Veľa si mi odpustil, i ja chcem veľa odpúšťať, veľa si mi daroval, i ja chcem veľa rozdávať, biednym chlieb, utrápeným Tvoju lásku a nádej. I ja chcem milovať svojich nepriateľov a žehnať im, modliť sa za nich, aby i oni mohli byť raz takí šťastní ako ja. Ak som i ja Tvoja vyvolená nádoba, chcem byť tam, kde si Ty. Chcem ísť tam, kde ma pošleš. Chcem Ťa milovať viac ako svoj život. Chcem bojovať za mojich najbližších, aby sme všetci boli raz u Teba, v nebi. Chcem bojovať na modlitbách za naše zbory. Aby naša evanjelická cirkev bola cirkvou Kristovou, nie formálna, nie smutná a bez nádeje vzkriesenia, ale cirkev plná znovuzrodených Božích detí. Chcem na modlitbách bojovať za tento svet, ktorý si stvoril taký nádherný, aby pulzoval na Tvoju slávu, aby všetko, čo hýbe, Ťa chválilo i ďakovalo. Chváľ duša moja Hospodina.