Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. júna 2009

Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu. Nevedieť čo znamená. To je jedna z najhorších situácií, ktoré môžu postretnúť Božieho služobníka. V takejto situácii sa ocitol aj apoštol Peter, keď bol v dome Šimona garbiara. Modlitebné stíšenie a uprostred neho zrazu videnie: plachta a v nej rozličné druhy zvierat, hlas, ktorý ruší kategóriu čistých a nečistých zvierat. To naozaj privedie človeka, ktorý žil istými pravidlami a veril im dlhé roky, do pomykova. Neistota a nevedomosť však nie je trvalý stav, v ktorom by človek mal zostať. Pán Boh dáva vysvetlenie v pravý čas. Dal ho aj Petrovi. Zvláštny úkaz vo videní uprostred modlitebného zápasu bol predprípravou pre poznanie nového priestoru práce, kam Boh chcel rozšíriť svoje evanjelium. A ten bol určený pre pohanov, čo bolo takmer nepredstaviteľné. Im malo zaznieť slovo o zachraňujúcej Ježišovej láske. Na základe poznania Božieho zámeru Peter zmenil svoj postoj k pohanom. Pán Boh vo Svojej láske vedie aj nás k novým poznaniam. Nezatvárajme sa pred nimi. Len tak poznáme, aké veľkolepé sú jeho plány v tomto svete.