Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. júna 2009

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte! To je skutočnosť, ktorú nám dosvedčuje tento prečítaný text. Aj on má svojich prorokov a svoj „misijný tím“. V Pafe to bol Elymas, na ďalšom mieste niekto iný. To len potvrdzuje, že vo veciach viery neexistuje neutralita. Kto nie je s nami, je proti nám – hovorí Pán Ježiš. A kto nezhromažďuje, rozptyľuje. Biblia vždy hovorí len o dvoch cestách – ceste života alebo ceste smrti. O ceste, ktorá vedie do života večného alebo do zatratenia. O úzkej ceste alebo o širokej hradskej. Ale o tej ľudskej, vytúženej zlatej strednej ceste tu niet ani slova. Asi preto, lebo takáto cesta nejestvuje. Je to opäť jeden z ďalších satanových úspeš ných ťahov, ktorým sa mu darí miasť ľudí. „Veď kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie,“ čítame v evanjeliu. To znamená, ak nepatríš Bohu celý, potom Mu nepatríš vôbec. Ak Mu nedôveruješ bez pochýb, potom nie si veriaci. Ak príliš dlho špekuluješ a zvažuješ, či sa chopiť práce na poli cirkevného zboru, potom nie si skutočný Kristov učeník. Pán Boh totiž nestrpí nijakú polovičatosť. Včera to bol Herodes, ktorý doplatil na svoju pýchu a ktorý sa snažil brániť zvesti o Kristovi, dnes je tu Elymas, ktorého temnota srdca iba vyšla na povrch, a tak bola zjavná všetkým. Pán Boh je mocný. S Ním sa zahrávať nedá. A preto snažme sa byť aj my takými kresťanmi, ktorí ľudí k Bohu svojím životným príkladom privádzajú a nie ich od Neho odvádzajú a odrádzajú od viery v Neho. Ježiš Kristus veľmi vážne hovorí: „Veru, veru vám hovorím, kto by zviedol jedného z týchto najmenších na hriech, lepšie by mu bolo, keby mu oslí žarnov zavesili na šiju a uvrhli ho do morskej hlbiny“. Snažme sa preto byť vo svojom kresťanstve maximálne zodpovední a poslušní vo všetkom Pánovi!