Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. júna 2009

Navráťte sa k Tomu, od ktorého ste hlboko odpadli. V Írsku žil bohatý človek. Prijal Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a bol veľmi šťastný. Chcel, aby všetci vedeli, že Boh poslal i pre nich Spasiteľa. V meste, kde žil, dal vyhlásiť, že zaplatí všetky dlhy tomu, kto mu ich predloží v sobotu do 12.00 hodiny. V ten deň bolo v meste veľké vzrušenie, pred kanceláriou sa zišlo veľa ľudí, ale len stáli a medzi sebou rozprávali. – Myslíte, že je to pravda, že naozaj zaplatí? Tak ubehlo dopoludnie, nikto nechcel vstúpiť prvý. Konečne prišli zďaleka starší manželia, vstúpili do kancelárie so svojimi dlhmi. Zakrátko na veži odbilo 12.00 hod. Vyšli z kancelárie a všetci sa ich pýtali: „Dodržal slovo?“ Starší muž odpovedal: „Do haliera všetko zaplatil.“ Tu sa objavil sám majiteľ. Okamžite sa ľudia na neho vrhli a žiadali: „Zaplať i naše dlhy.“ On im odpovedal: „Premeškali ste čas a už je neskoro na platenie vašich dlhov.“ Potom im rozprával, že Boh im ponúka odpustenie, ale predpokladá to vieru. Boh s ponukou záchrany prichádza každý deň. Ak počujeme Jeho hlas neváhajme... Kedy Ho budeme počuť znovu?