Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. júna 2009

Lebo ma skryje vo Svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši Svojho stánku. Stalo sa to v Londýne. Bývalý trestanec si po odpykaní trestu dlho nevedel nájsť zamestnanie, a tak v zúfalstve sa rozhodol, že napíše Pánu Bohu list. Napísal: Milý Pane Bože, som bez práce, bez peňazí a nemám ani toľko, aby som si mohol kúpiť večeru na Štedrý deň, prosím pošli mi 20 libier tak rýchlo, ako je to len možné. S úctou tvoj Herold!!! Na pošte sa jeho list dostal k mužovi, ktorý triedil poštu. Ten ho otvoril a prečítal svojim kolegom. Pracovníci pošty boli takí dojatí, že hneď urobili medzi sebou zbierku a v obálke poslali bývalému trestancovi 15 libier. O týždeň prišiel ďalší list na poštu adresovaný Bohu: Milý Bože, 15 libier prišlo v poriadku, ale tí zlodeji na pošte mi ukradli zvyšných 5 libier. Niekto iný na jeho mieste by bol premožený vďačnosťou. On však aj v tejto chvíli vyjadril svoju sebeckú nespokojnosť a nevďačnosť. Ako je to možné, že jeden a ten istý čin dokáže u ľudí vyvolať rôzne reakcie? Je to preto, lebo naše reakcie sú ovplyvnené našou optikou, cez ktorú sa pozeráme na svet, na život, na ľudí vôkol seba. Každý z nás má v sebe totiž neviditeľné okuliare, skrze ktoré sa pozeráme na svet okolo seba. Ak nosíme okuliare sebectva, vždy si nájdeme dôvod na sťažnosť, vždy nájdeme niečo zlé na tom dobrom, ktoré nám iní preukázali. Keď nosíme okuliare menejcennosti, nikdy neuveríme, že záujem tých druhých o nás je úprimný a čakáme len na to, kedy sa nám otočia chrbtom. Keď nosíme okuliare podozrievavosti, vždy spochybníme motiváciu ľudí, nech by urobili čokoľvek. Keď nosíme okuliare predsudkov, vždy si budeme držať odstup od niektorých ľudí, aj keby nám dali srdce na dlani. Áno, naše hodnotenie toho, čo sa deje okolo nás, je podmienené našou optikou, ktorou sa pozeráme a ktorou hodnotíme svet, aj ľudí vôkol nás. A tak naše reakcie hovoria viac o nás samých, ako o tých druhých. Preto aj náš pohľad na Krista nás vždy nemusí spájať. Záleží na optike. Skúsme dnes pozrieť Jeho optikou – optikou lásky.