Slovak Czech English German Polish

Júl

Streda, 01. júla 2009

Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.

Register to read more...

Štvrtok, 02. júla 2009

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Piatok, 03. júla 2009

Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený.

Register to read more...

Sobota, 04. júla 2009

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 05. júla 2009

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Register to read more...

Pondelok, 06. júla 2009

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Register to read more...

Utorok, 07. júla 2009

Vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži.

Register to read more...

Streda, 08. júla 2009

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 09. júla 2009

Moje slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

Piatok, 10. júla 2009

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.

Register to read more...

KALENDÁR