Slovak Czech English German Polish

Júl

Streda, 01. júla 2009

Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom.

Čítať ďalej: Streda, 01. júla 2009

Štvrtok, 02. júla 2009

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. júla 2009

Piatok, 03. júla 2009

Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený.

Čítať ďalej: Piatok, 03. júla 2009

Sobota, 04. júla 2009

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.

Čítať ďalej: Sobota, 04. júla 2009

Nedeľa, 05. júla 2009

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. júla 2009

Pondelok, 06. júla 2009

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Čítať ďalej: Pondelok, 06. júla 2009

Utorok, 07. júla 2009

Vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži.

Čítať ďalej: Utorok, 07. júla 2009

Streda, 08. júla 2009

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Čítať ďalej: Streda, 08. júla 2009

Štvrtok, 09. júla 2009

Moje slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. júla 2009

Piatok, 10. júla 2009

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.

Čítať ďalej: Piatok, 10. júla 2009