Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. júla 2009

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší. V 1Pt 5,8 čítame: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral.“ Aj Pavel s Barnabášom vyzývali k vytrvalosti a opatrnosti voči diablovi. Pekne to môžeme pozorovať na správaní sa levov v prírode. Jeden doktor navštívil so svojou manželkou Afriku. Po dni plnom pozorovania zvierat a fotografovania sa večer uložili v stane, pred ktorým nechali horieť oheň. Už predtým boli varovaní, že by mali počas celej noci prikladať polená, aby oheň odplašil levov. Kým zaspávali, oheň ešte horel veľmi dobre, ale postupne slabol. Keď sa úplne zotmelo, lev prišiel k stanu, strčil svoju hlavu dnu a roztrhal doktora pred zrakom jeho manželky. Ak v nás horí oheň, nemáme problém žiť a hovoriť to, čo nám ukazuje Pán Boh. Čítame Bibliu a svedčíme. Ale niečo zlé sa stáva vtedy, keď podceníme silu ohňa a prestaneme prikladať polená. Zvieratá sa pasú v stádach. V Afrike budú levy ležať a dlho pozorovať stádo. Poznajú svoju silu a poznajú tiež silu množstva. Keď byvoly pozorujú útočiaceho leva, ihneď utvoria kruh a nastavia svoje rohy. V strede kruhu, ktorý vytvoria, ochraňujú malých byvolčekov. Ak sa medzi byvolmi nájde tvrdohlavý jedinec, ktorý odmieta jednotnú pozíciu, lev ihneď nachádza medzeru v obrannom postavení, vrhá sa do stredu a odnáša si bezbranné byvolie mláďa. Lev prichádza a naje sa práve vtedy, keď je medzi nami tvrdohlavosť, hádky a neustála hašterivosť.