Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. júla 2009

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. Kto je skutočne kresťan? Kresťan nie je na ozdobu, ale na úžitok. Kresťan nie je ako vianočný stromček, na ktorý sa navešajú trblietavé ozdoby. Kresťan nie je človek, ktorý sa zvonku ozdobí náboženskými prejavmi, spôsobmi, aby vyzeral krajšie a lepšie. Kresťan nie je okrasný, ale ovocný strom, ktorý prináša ovocie, a toto ovocie sa rodí zvnútra navonok. Nedá sa ním ozdobiť zvonku tak, ako sa dá ozdobiť vianočný stromček. To, čo Pán Boh hľadá v našom živote nie sú ozdoby, ale ovocie. Je ním láska, ktorá iným nerobí prekážky, ale prijíma ich. Teda nejde o nejaké náboženské výkony, dokonca sa nejedná ani o nejakú horlivú duchovnú službu – vôbec nie, ide o kresťanský charakter. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus! Ak pre Židov v Starej Zmluve platilo: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, tak pre kresťanov v Novej Zmluve platí: milovať budeš svojho blížneho tak, ako Kristus miluje teba. Nikto nepríde do večnosti vďaka svojmu ovociu, lebo sme milosťou spasení, ale nikto nepríde bez ovocia, lebo tam, kde niet ovocia, tam niet spasenia, a ani kresťanstva. Možno sú tam ozdoby, ako na tom stromčeku, ale ozdoby nikdy nenahradia ovocie. My totiž môžeme žiť v presvedčení, že si vystačíme s ozdobami. Môžeme sa celé roky doma modliť, chodiť medzi kresťanov a robiť presne to, čo robia oni – môžeme čítať Bibliu, modliť sa, spievať, ale stačí, aby sa takýto človek ocitol na nejaký čas mimo spoločenstva, mládeže, bohoslužieb, a jeho kresťanstvo z neho vyšumí ako kysličník uhličitý zo sódy. Prečo? Pretože to všetko bola len imitácia, vonkajšia ozdoba.