Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. júla 2009

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho. Dnešný sviatočný deň nám pripomína, že máme byť milosrdní voči našim spolubratom a spolusestrám, s ktorými nažívame. Sme totiž veľmi rýchli, keď sa jedná o vyrieknutie hodnotenia na adresu našich blížnych. O niekom si myslíme, že je príliš urážlivý, druhý zase príliš neporiadny, tretia sa nevhodne oblieka, tamtí majú zase nepodarené dieťa, ďalší je alkoholik... A my? No my sme tí poriadni, tí, čo všetko dobre robia a správne veria... Ale to si myslíme len preto, že brvno v našom oku je tak veľké, že nevidíme správne ani svojich blížnych, ani seba. Buďte milosrdní! To neznamená, že máme prehliadať hriech, hriešne konanie a život v hriechu. Ale preto, že my sami sme hriešnici, máme vedieť, že odsúdenie blížnemu nepomôže. Pochopenie, pomoc, napomenutie a povzbudenie v láske, modlitba – to pomôže. Veď ten urážlivý, neporiadny, neslušná a alkoholik... nemusia ani vedieť, ako sa za nich modlíme a prosíme, aby zmenili svoj život a my aby sme dokázali byť milosrdní. A koľkým sú tŕňom v oku naše nedostatky? Dnes je nedeľa – deň milosrdenstva. Využite teda tento deň, brat i sestra na to, aby ste v úprimnej modlitbe prosili Pána Boha o zmenu – predovšetkým toho, čo zle robíte vy, a potom aj toho, čo zle robia vaši blížni. Buďte milosrdní!