Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. júla 2009

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Pavel a Barnabáš sa nevedeli dohodnúť. Nebola to však zásadná vec, ktorá by marila vec Kristovu. Rozišli sa teda a zvestovali evanjelium každý na svojej ceste. Pavel so Sílasom prichádzajú do Derby a Lystry, a tam stretávajú Timotea. Spolu potom chodia po mestách a nariaďujú zachovávať ustanovenia apoštolov a starších v Jeruzaleme (Sk 15). Tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rástli. Tak môžeme vo viere rásť aj my – ak budeme tak konať ako Pavel, Sílas, Timoteos a ich poslucháči v cirkevných zboroch. Pavel a jeho spolupracovníci vyzývali k zachovávaniu apoštolského učenia a poslucháči konali tak, ako im zvestovatelia kázali. To je cesta k rastu viery v živote jednotlivca, ako aj cirkevného zboru. Brat farár a sestra farárka – káže evanjelium i zákon a ži podľa neho, aby si bol dôveryhodným zvestovateľom Božieho slova – Buďte poslušní! Brat a sestra, počúvaj, čo ti tvoj zvestovateľ Božieho slova káže a ži podľa počutého. Buď poslušný Tomu, na ktorého milosť sa všetci spoliehame, Pána Ježiša Krista. Buďme poslušní, a tak sa budeme môcť utvrdzovať vo viere, a potom aj štatistiky našich cirkevných zborov, ktoré nás tak veľmi trápia môžu ukázať iné výsledky podobné tým, ktoré sa spomínajú v 5. verši tejto kapitoly.