Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. júla 2009

Moje slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Uprostred dramatických a dejovo gradujúcich udalostí, ktoré sa odohrali vo väzení vo Filipis, stojí táto výzva apoštola Pavla adresovaná žalárnikovi. Táto výzva je ale dnes znovu adresovaná nám!. Povieš si, ale veď ja už dávno verím a žijem životom viery. No ani tebe sa nevyhýbajú rôzne ťažkosti a búrky života. Niekedy sú tak ťažké, až máme pocit, že to už nevládzeme ďalej niesť. Vtedy si pripomeň práve túto výzvu, lebo viera v Pána Ježiša prináša vzácny poklad – Nech sa na tomto svete udeje čokoľvek, ak budeš veriť v Pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom! Existuje väčšia hodnota ako je spása? Niet väčšej hodnoty. Máš dnešný deň ako dar Božej milosti na to, aby si bol opäť bližšie k tomuto cieľu nášho života. Tak poslúchaj túto výzvu. Veriť v Pána Ježiša nie je jednoduché a cesta viery je neraz poprepletaná aj krížom. To skúsil Pavel a Sílas. Ale aj vo väzení spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Máš vzácny poklad. Nevzdaj sa ho!