Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. júla 2009

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd. Apoštol Pavel sa modlí za kresťanov vo Filipis a píše (okrem iných vecí, ktoré spomína), že sa modlí za to, aby boli schopní rozoznávať, čo je hlavné. Sme dnes tiež v takom stave a na takej úrovni, aby sme vedeli rozpoznávať, čo je hlavné? Iste v teoretickej rovine áno. Vieme posúdiť, čo je dobré a čo zlé. No nie vždy sa rozhodneme správne. Čo je hlavné v našom živote? Budujeme tu na zemi svoj domov – ale náš domov je v nebesiach. Tu sme len na chvíľu. Snažíme sa život naplniť rôznymi hodnotami, ale jedinou skutočnou hodnotou, ktorá nepodlieha skaze je kráľovstvo nebeské. Robíme všetko preto, aby sme boli zdraví, spokojní a šťastní, ale málo myslíme na slová Pána Ježiša: "Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil?“ (Lk 9,25). Tak rozmýšľajte dnes, čo je hlavné vo vašom živote a venujte tomu viac pozornosti. Modlite sa za seba aj vašich domácich, príbuzných a priateľov, aby aj oni poznali a boli schopní rozpoznávať, čo je hlavné.