Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. júla 2009

Nepožiadaš ženu svojho blížneho. Sú také krajiny, kde niet slobody v oblasti vyznania viery, či dokonca kresťanov prenasledujú. Časy, kedy ľudí väznili pre vieru v Krista sú v našej krajine minulosťou. Môžeme len povedať a vyznať – chvála buď za to Pánu Bohu! Aj keď toto pominulo, poverenie Pána Ježiša byť Jeho učeníkom a zvestovať evanjelium nepominulo, je to naša úloha, ktorú máme napĺňať. Sme však rôzni aj v tejto oblasti. Tak ako Pavel píše: niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, iní predsa z dobrej vôle. Tak sme rôzni vo svedectve evanjelia aj dnes. Ale predsa si musíme uvedomiť, že všetko, čo robíme – či už dobré alebo zlé – je svedectvom o Pánovi Ježišovi. Je to dobré svedectvo alebo zlé. Vydávajme dobré svedectvo na slávu Božiu a záchranu ľudí na spasenie. Nemáme vonkajšie prekážky. Až sa mi zdá, že by hádam nejaké prenasledovanie neuškodilo, ale naopak pomohlo hodnovernosti nášho svedectva. Lebo vtedy, keď trpíme pre vieru, sa naša viera posilňuje. Ak teda máme slobodu, nepodliehajme ľahostajnosti, ale o to viac sa snažme vydávať svedectvo viery v nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.