Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. júla 2009

Boh dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Rybárstvo bolo v minulosti ťažkým zamestnaním. Za čias Pána Ježiša sa mnohí muži živili týmto remeslom. Aj dnešný text sa odohráva pri lovení rýb. Peter spolu s ďalšími rybármi boli na mori celý deň a nič sa im nepodarilo uloviť. Pán Ježiš to vidí a keď rybári vystúpia z lode, posiela ich naspäť na more. Rybári idú a majú úspech. Prichádzajú s plnými sieťami. Rybári vedomí si toho, čo sa stalo, padajú Ježišovi k nohám, vyznávajú, že sú hriešni a Pán Ježiš si ich povoláva. Zanechávajú všetko a stávajú sa rybármi ľudí. Tak ako doteraz lovili ryby z mora, odteraz budú vyťahovať ľudí z mora hriechu a zhromažďovať ich okolo Pána Ježiša. Dostávajú ťažké a zodpovedné poslanie. No oni rerepcú, neprotestujú, ale poslúchajú. Viete si predstaviť, že by sa toto udialo dnes? Žeby nám Pán Ježiš povedal: „Zanechaj všetko, čo máš a nasleduj ma.“ Išli by sme? Pán Ježiš od nás nechce, aby sme všetko zanechali, ale chce, aby sme boli i my rybármi. Rybármi ľudí, ktorí získavajú druhých pre Neho. Vytiahnuť prázdnu sieť je to najhoršie, čo sa môže rybárovi stať. A pre nás kresťanov bude smutné to, ak sa raz pred Pánom Ježišom objavíme s prázdnou sieťou, pretože sme pre Neho nikoho neulovili. Tak sa snažme a konajme!