Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. júla 2009

Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. „Lebo mne žiť je: Kristus a umrieť: zisk.“ Apoštol Pavol je vo väzení, ale z jeho slov necítiť smútok, naopak – radosť. Prečo sa teší? Zaiste nie z toho, že je zatvorený, ale teší sa z toho, že šíreniu evanjelia nezabránia nijaké múry väznice. Okrem toho, že ap. Pavol pociťuje radosť, vyslovuje aj túžbu byť s Kristom. Nie je rozhodujúce, či bude žiť alebo zomrie; to všetko bude pre neho dobré. Pretože vie, že aj v živote, aj pri smrti bude oslávený Pán Ježiš Kristus. Nie je mu to však úplne jedno. Ak zvíťazí život, tak ap. Pavol má povinnosť slúžiť iným. Chce, aby aj druhí ľudia spoznali Pána Ježiša ako najvzácnejší poklad a túžili po ňom. Ap. Pavol sa nevie rozhodnúť, a asi aj my by sme sa v takejto chvíli ťažko rozhodovali. Je však úžasné vysloviť slová: „Lebo mne žiť je: Kristus a umrieť: zisk.“ Kiežby tieto slová boli svedectvami aj nášho života.