Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. júla 2009

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Keď sme s konfirmandmi preberali učivo o živote prvých kresťanov, bolo zaujímavé počúvať komentár k tomu, čo sme si čítali z konfirmačnej knihy. Mnohí z konfirmandov sa pozastavovali nad tým, že prví kresťania žili ako jedna veľká Božia rodina, že boli jedno srdce a jedna duša. Nevedeli si to predstaviť. Vraj v dnešnej dobe je to nemožné a bolo by ťažké vrátiť sa k takému spôsobu života. Musím priznať, že mali pravdu. V dnešnej dobe je trendom mnohých ľudí myslieť iba na seba, žiť si pohodlne a na druhých nemyslieť. No je takýto život znakom nás, kresťanov? Prinesie nám raz krásnu budúcnosť? Určite nie. Preto pamätajme na tieto slová „Buďme jedna duša a jedna myseľ!“ Spolupracujme, zdieľajme sa navzájom. Čo to znamená? To, že o problémy druhých sa budeme starať tak, akoby išlo o naše vlastné problémy. A potom ovocím tohto správania bude jednota. Jednota v Božej rodine. Modlime sa za takéto spoločenstvo v našich zboroch.