Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. júla 2009

Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa! Keďže apoštol nie je so svojimi veriacimi, pripomína im v liste, aby stále dbali o svoje spasenie, aby aj bez neho sa sami snažili nasledovať Pána Ježiša. Dáva im rady, čo majú robiť. Aj keby sa už k nim nikdy nevrátil... Jeho rady platia aj pre nás. Tak ako Filipskí poslúchali apoštola Pavla a žili na chválu Božiu, tak máme žiť aj my, brať si od nich príklad. Nemali svojho vodcu, a predsa vo viere neupadali. Toto je pekným svedectvom pre cirkevný zbor, kde nemajú svojho duchovného vodcu, a ktorým musí často stačiť iba jednodňová „návšteva“ administrátora. Takýto cirkevný zbor má oveľa väčšiu možnosť dokázať, že vie existovať aj sám, že neprítomnosť farára v zbore nevplýva na vieru cirkevníkov, že im to nebráni slúžiť a venovať sa Božím veciam. A keď sa snažíme nepoddať sa, neklesať a konáme Božiu vôľu, Pán Boh nás nenechá nikdy bez pomoci. Preto aj vy, bratia, sestry, ktorí nemáte svojich vodcov, nezúfajte, ale pevne vo svojej viere vytrvajte! A ktorí ich máte, tým viac dbajte na ich rady a napomínania.