Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. júla 2009

Hospodin je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. Každý zamestnávateľ chce mať v zamestnaní spolupracovníkov, na ktorých sa môže spoľahnúť. Keď sa náhodou stane, že musí na dlhšiu dobu z práce odísť, nebojí sa a netrápi, pretože vie, že jeho spolupracovníci budú dbať o to, aby v práci bolo všetko v poriadku. Aj v dnešnom našom texte sa píše o takýchto verných spolupracovníkoch. O Timoteovi, ktorý bol Pavlovým žiakom a o Epafroditovi, ktorý bol pravdepodobne starším vo Filipách. Aj keď apoštol nie je so svojimi veriacimi, má práve od týchto dvoch mužov správy o všetkom, čo sa v zbore deje. Je úžasné čítať o tom, aká spolupráca bola medzi kresťanmi v minulosti. Ako ich viera v Pána Boha spojila a aké puto medzi nimi vytvorila. Kiež by aj v dnešnej dobe boli vytvorené také silné putá medzi spolupracovníkmi v cirkevných zboroch, seniorátoch… Aby sme sa vo všetkom, aj v hlásaní evanjelia o Pánovi Ježišovi Kristovi, mohli na seba spoľahnúť. V dôvere, že to silné puto nič a nikto nezničí. Kde nám to ešte nefunguje, prosme vrúcne v modlitbách o prehĺbenie dôvery a spolupráce.