Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. júla 2009

Ajhľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha,... a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha. Apoštol Pavol tu vymenoval všetky svoje životné úspechy, ale nakoniec vyhlásil, že v porovnaní s poznaním Ježiša Krista sú úplne bezcenné. Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, zistíme, že je to hlboký výrok, týkajúci sa aj nášho rebríčka hodnôt. Vzťah s Pánom Ježišom Kristom má byť v ňom tým najdôležitejším. Koľko ľudí to však takto chápe? Aké hodnoty sú pre nás na prvom mieste? Na náboženstve na strednom odbornom učilišti sme sa so žiakmi rozprávali o hodnotách. Dostali dotazník a mali zoradiť rebríček ich hodnôt, od najdôležitejších až po najmenej dôležité. Musím priznať, že som bola veľmi sklamaná z toho, ako to vyplnili. Pán Boh bol často až na treťom či štvrtom mieste. Predchádzala Mu rodina, práca, priatelia. Apoštol Pavol sa vzdal všetkého a Kristus sa stal pre neho tým najdôležitejším. A čo my? Čo musíme spraviť, aby sa aj u nás dostal Pán Ježiš na prvé miesto? Jedným z prvých krokov je modliť sa a prosiť za seba a za všetkých, ktorí nemajú jasno v hodnotách života.