Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. júla 2009

Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi, alebo kúpiš od svojho súkmeňovca, nepoškodzujte sa navzájom. Z toho, že v krste svätom sme sa stali Božími deťmi, vyplývajú pre nás mnohé vzácne dary. Pavol síce plače nad tými, ktorí zavrhli vieru v Krista, no oveľa viac sa teší z tých, ktorí zotrvávajú v Kristovi. Tu, v rozsahu niekoľkých riadkov, pripomína neuveriteľné poklady spoločenstva v cirkvi! Dobre si všimnime: ostatní sú pre Pavla „radosťou a vencom“! Spoločne môžu pevne „stáť v Pánovi“! Majú účasť „na borbe za evanjelium“! Sú zapísaní „v knihe života“! Hoc´ by sa svet rúcal, smú sa „radovať v Pánovi“! V každej skúške ich napĺňa istota viery, že je „Pán blízko!“, preto môžu byť známi svojou „dobrotivosťou“. V sile Krista prekonávajú každú „ustarostenosť“ a objíma ich všetko prevyšujúci „pokoj Boží“, ktorý presycuje ovzdušie v zbore a ktorý šíria v okolitom svete. – Je veľkou milosťou, že sme pokrstení, že sme Božie deti, že sme učeníci Ježiša Krista.