Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. júla 2009

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň. Areopág – galéria topmodelov pohanstva. Takéto tituly prichádzajú na um človeku, keď číta o aténskej službe a vystúpení apoštola Pavla. O jeho stretnutí, meraní síl s predstaviteľmi gréckej filozofie, múdrosti a náboženskej praxe. O konfrontácii všetkých bohov a bohýň Olympu až po toho Neznámeho, s ukrižovaným Ježišom Kristom. O jeho apoštolskej pohotovosti nadviazať na dané možnosti poslucháčov a z nich vychádzajúc, cez spochybnenie všetkých ľudských snáh pešo, po rebríku dosiahnuť nebesá, strmhlav prejsť k zvestovaniu Ježiša Krista. Obdivuhodná je nielen jeho odvaha, ale i ochota, pripravenosť okamžite ponúknuť blúdiacim aj hľadajúcim jedinú odpoveď na všetky otázky človeka: Ježiša Krista. Všetci, čo sme pokrstení, tobôž, čo stojíme v kazateľskom úrade, i celá cirkev, horlivo nasledujme vieru, službu aj príklad života apoštola Pavla.