Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. júla 2009

Pane, rozjasni Svoju tvár nad Svojou spustošenou svätyňou. Kto čítaš tieto riadky a berieš vážne Božie Slovo, všimni si 8.verš, kde sa hovorí o Krispovi, že uveril Pánovi s celým svojím domom. Je to vždy požehnaním pre celú rodinu, keď majú spoločný cieľ, spoločné zamierenie a najväčším požehnaním je, ak všetci patria Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. A naopak, je veľkou škodou a nešťastím, keď rodina je nejednotná, keď každý si ide za svojím cieľom, bez ohľadu na toho druhého. Stáva sa bežne, že na službách Božích a na rozličných cirkevných podujatiach nie je už vidieť pohromade celú rodinu. Väčšinou sú tam len ženy alebo deti bez rodičov. Buďme vďační, ak máme okolo seba veriace rodiny, ak žijeme v takých rodinách. Ak nie, prosme Pána, aby požehnal nášmu svedectvu medzi svojimi najbližšími. Môže sa však stať, že sa nám nebude dariť a ostaneme vo viere medzi vlastnými osamotení. Neklesajme na duchu. Pán má všade Svojich verných (v. 10) a postaví nám iste do cesty ľudí, ktorí nám budú pomocou a povzbudením.