Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. júla 2009

Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy. ... takouto otázkou zaskočil Pavel niektorých učeníkov v Efeze. Celí prekvapení museli konštatovať, že ani len nepočuli, že je Duch Svätý. Pôsobením ap. Pavla a zložením rúk prijali Ducha Svätého. Prejavilo sa to okrem iného duchovnými darmi: hovorením jazykmi a prorokovaním. Ak by zavítal dnes medzi nás ap. Pavel, do našich domácností alebo zhromaždení a položil podobnú otázku, ako by sme odpovedali? Nemohli by sme sa vyhovárať, že my sme o Duchu Svätom ani len nepočuli. Veď sme boli pokrstení v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, boli sme zaštepení do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a mali by sme prinášať primerané ovocie kresťanského života. Malo by na nás byť vidieť, že patríme Ježišovi a sme vedení Duchom Svätým. Nemusí ísť pritom o priame hovorenie jazykmi. Malo by ísť pri nás o novú reč, slušné vyjadrovanie, slušné slová a výrazy,... Nemôžeme splynúť v rečovom prejave so svetom, kde slovník ľudí je úplne iný. Skúmajme sa, či sú naše reči a skutky nové, odlišné od spôsobov sveta. Prosme si k tomu od Pána pomoci a sily, aby sme sa od hriešnych spôsobov sveta viditeľne líšili.