Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. júla 2009

Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný Kráľ! Ako slovo dokazuje silu? Skutkom (v. 18-19). V našej cirkvi sa neraz ozývajú hlasy proti svedectvám znovuzrodených – obrátených ľudí. Právom vtedy, keď človek dáva do popredia svoje JA, svoju aktivitu, alebo ak očakáva, že všetci ostatní by mali prejsť takou istou cestou premeny. Vtedy je to skôr na pohoršenie ako na povzbudenie. Napriek tomu svedectvá majú svoje opodstatnenie a význam. Keď nebudeme vedieť rozprávať o tom, ako sa nás Pán Boh dotýka na ceste života, ako nás napomína, navracia zo zlých ciest, vtedy náš kresťanský život je málo výrazný a málo oslovujúci. Naše slová však musia byť potvrdené konkrétnym životom. Je nešťastím, ak sme neustále zviazaní s vecami, ktoré nás oddeľujú od Krista, od plného života s Bohom. Tí v Efeze dokázali spáliť knihy vysokej ceny kvôli novému poznaniu a kvôli získaniu Krista. Náš svedecký život nadobúda novú kvalitu, ak aj pri nás je viditeľné rozídenie sa so starými vecami. Stane sa to len vtedy, keď zistíme, že sú bezcennými v porovnaní s Kristom, v ktorom je plnosť všetkého bohatstva.