Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. júla 2009

Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. „Bohovia rukami urobení nie sú bohovia!“ (v. 26). V jednom meste sa konala výstava modiel moderného sveta. Plagáty rozvešané po meste pozývali ľudí na neobvyklú atrakciu. A keď nadišiel deň výstavy, priestory s vyloženými modlami sa zaplnili nad očakávanie. Aké bolo prekvapenie ľudí, keď namiesto predpokladaných modiel, obrazov a sôch rozličných bôžikov, videli na stoloch novykladané bežné veci: fajku, futbalovú loptu, tenisovú raketu, motorku, peniaze, šperky, fľašu alkoholu, televízor, počítač,... Usporiadatelia mali čo robiť, aby utíšili nespokojné zástupy ľudí, ktorí si mysleli, že boli podvedení a aby im vysvetlili, že modlou sa stáva všetko to, čo nám v živote nahradí Pána Boha, alebo pohľad na Neho zakryje. Tak to dosvedčoval aj Pavel v Efeze, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. Pozorne si všímajme, či aj nám často v živote niečo nezakrýva pohľad na Krista, alebo či sme Krista nezamenili za nejakú vec tohto sveta.