Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. augusta 2009

Posiela na zem Svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží. V našom texte sa spomína udalosť, keď apoštol zložil tzv. nazirejský sľub. Išlo o sľub v špecifických situáciách (4M 6,1-21), počas ktorého nebolo možné piť víno, zúčastniť sa pohrebu, ani si ostrihať vlasy. Po skončení obdobia sľubu mal dotyčný obetovať tri zvieratá a pokrmovú obeť. Máme však biblické postavy, ktoré dali tento sľub na celý život napr. Samuel, Samson, Ján Krstiteľ (Lk 1,15), ale pravdepodobne aj prorokyňa Anna (Lk 2,36-38). Sú sľuby na celý život. Dávame ich pri rozličných príležitostiach. Sľub pri vstupe do manželstva, ako rodičia a krstní rodičia pri krste, pri konfirmácii. Sľubujeme aj pri V. Pánovej. Všetky tie naše sľuby však „prežívajú“ hlbokú krízu. Kazateľ veľmi poučne píše: „Ak urobíš sľub pred Bohom, nemeškaj splatiť ho, lebo On nemá záľubu v bláznoch: Čo sľúbiš, to aj splň! Radšej nesľubuj, ako by si mal sľúbiť a nesplniť. Nedopusť, aby ťa ústa zviedli na hriech.“ (5,3-5). Pri príprave na konfirmáciu, na krst pripomíname, že je to na celý život! Pri vstupe do manželstva ide o „doživotie“ lásky. Najnovšie informácie potvrdzujú, že v EÚ sa rozvádza už každé druhé manželstvo. Viacerí snúbenci skonštatovali, že oni sú tí „prví“. Kiež by to bola pravda. Sme teda v škole, v ktorej sa chceme naučiť napĺňať naše sľuby. K tomu potrebujeme duchovne rásť. Jeden z najslávnejších horolezcov, ktorý zdolal 8-tisícovky, raz usporiadal tlačovú besedu pre novinárov. Bolo to práve po jednom z mála neúspešných pokusov jeho výpravy, kedy sa im výstup nepodaril a museli sa vrátiť. Na diapozitívoch sa premietali zábery hory, na ktorú sa im nepodarilo vystúpiť. Horolezec sa k nej obrátil a povedal: „Táto hora ma tentoraz zdolala, ale ja sa nevzdám a jedného dňa ju zdolám. Ona totiž už nemôže rásť, ja však áno.“ Nie je to úžasný postoj? Všetci z nás už zdolali nejaké „hory“, ale určite máme aj také, ktoré nás porazili... Nevzdávajme sa!