Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. augusta 2009

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa. Apoštol vo svojej obrannej reči z gréčtiny prechádza do hebrejského nárečia. To spôsobuje, že rozvášnený dav sa utíši. Využíva každú príležitosť, aby povedal svojim krajanom „dobrú správu“, teda evanjelium. Jeho odvážna prosba bola vypočutá. Všetko riadi Duch Svätý. Vlastne knihu Skutkov apoštolov by sme mohli nazvať knihou „Skutkov Ducha Svätého“. Počujeme jeho mocné slovo. Jeho „curriculum vitae“, jeho stručný životopis, v doslovnom preklade „beh života.“ Čo všetko ho v tomto „prekážkovom“ behu postretlo! Vydá svedectvo o svojom živote, spomenie seba, ale nie „seba káže“. Nie seba kážeme, ale Ježiša Krista, Pána (2K 4,5). Je možné, že ste sa už zoznámili s príbehom športovca Johna Stephena Akhwariho, maratónskeho bežca z Tanzánie. V roku 1968 na olympiáde v Mexiko City dobehol ako posledný. Ani jeden z bežcov ešte nebežal tak dlho. Počas pretekov sa zranil. Na štadión dobehol krívajúc so zakrvavenou nohou. Bolo to hodinu po tom, čo sa maratón oficiálne skončil. Iba niekoľkí diváci videli, ako Akhwari dobehol do cieľa. Keď sa ho pýtali, prečo pokračoval v behu aj napriek bolesti, odpovedal: „Moja krajina ma na olympiádu nevyslala preto, aby som vybehol na trať, ale aby som dobehol do cieľa.“ Tak aj apoštol až do konca svojho života pokračoval v raste, v službe a v dozrievaní. Nikto nie je starý na službu nášmu Pánovi. Aj napriek vysokému veku môžeme robiť to, čo nám Pán Boh dáva. Veď všade okolo nás je toľko veľa práce. Vytrvalo teda pokračujme v behu, v zápase (Žid 12,1-2), aby sme „závod“ dokončili a dostali sa do cieľa...