Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. augusta 2009

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. Prečo je úplne iné svetlo z lampy a úplne iné z lasera? Z lampy sa svetlo rozlieva do strán, kým laser sa sústreďuje na konkrétny bod, je prenikavejší. Vladár Felix si zavolal Pavla, aby ho vypočúval ohľadom jeho viery v Ježiša Krista. O kresťanskom učení už toho dosť vedel, no bol zvedavý na Pavla. Všetko bolo v poriadku, kým sa zvesť o Kristovi rozlievala ako svetlo lampy do všetkých strán a Felixovho života sa to až tak nedotýkalo. No zrazu Pavol sústredil zvesť na to, čo bolo pre Felixa očividne problémom. Felix bol známy krutosťou, utláčaním, korupciou; Druzila bola už jeho tretia manželka, ktorú prebral inému mužovi, a tak zvesť o poslednom súde a o ospravedlnení Bohom ako jedinej možnosti utiecť zatrateniu, nahnala Felixovi strach. Preto si Pavla predvolal na neskôr. Čo radi počúvame my a ktoré témy sú nám nepríjemné? Ak Boh ukazuje našu diagnózu a sústreďuje na to svetlo Svojho slova, nerobí to preto, aby nás zničil, ale aby nám ukázal, že nám chce pomôcť a čaká, kedy Mu povieme: Túto oblasť vidím vo svojom živote ako problém, odovzdávam Ti ju, meň si ma.