Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. augusta 2009

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil. Večerné správy: „...dnes prepustili na slobodu človeka zjavne prepojeného s podsvetím, podozrivého z vraždy niekoľkých ľudí... Kedy začnú súdy plniť svoju úlohu tak, aby nikto nepochyboval, že spravodlivosť neostane skrytá v kúte? Pre televíziu...“. Potichu vypol veľkú plazmovú obrazovku. Nastalo ticho. V mysli si premietal tie najkrajšie spomienky – svadba, narodenie syna, jeho prvé kroky, prvé slová, spokojná rodina... Áno, pre ňu sa to oplatilo urobiť, pre ňu to musel urobiť... V duchu mu stále znela voľba, ktorá mu bola podaná tak jasne, voľba, pre ktorú znenávidel svoje sudcovské povolanie: život jeho rodiny alebo odsúdený obvinený. Pri svojich rozhodnutiach sme konfrontovaní veľakrát vonkajšími okolnosťami. Sudca rozhodol v prospech obvineného (vinného), aby zachránil rodinu. Festus urobil rozhodnutie neoslobodiť Pavla, aj keď bol presvedčený o jeho nevine, lebo si chcel zachovať priazeň Židov. Čo sa však stalo s jeho svedomím? Koľkokrát sa nám stalo, že sme sa chybne rozhodli pod tlakom okolia? Zachovať si čisté svedomie pred Bohom je oveľa dôležitejšie ako vyzerať v očiach ľudí ako víťaz. Pavel hovorí: „Preto sa aj ja snažím zachovať si svedomie vždy bez úrazu pred Bohom i ľuďmi“ (Sk 24,16). Čaká Ťa nový deň s novými rozhodnutiami. Kráčaj s čistým svedomím pred Bohom aj v ťažkých okolnostiach ako Pavol. Boh sa k čistým rozhodnutiam určite prizná.