Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. augusta 2009

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. Niekedy stačí počúvať ľudí okolo nás a zistíme, okolo čoho sa točí ich život. Niektorí stále rozprávajú o zranení spred troch, desiatich rokov; hoci vám to už veľakrát hovorili, ich srdce je stále plné tohto bôľu. Iní rozprávajú o nových radovánkach; o tom, kde boli, čo urobili a na čo nové sa už tešia. Ďalší stále proti niečomu alebo niekomu bojujú; aj po rokoch je to stále to isté, len sa možno zmenili nepriatelia. A ja sa pýtam, o čom rozprávame my, čo zohralo v našom živote zásadnú úlohu? Okolo čoho sa teraz krúti náš svet? Ako sa pozeráme na svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť? Apoštol Pavol má v dnešnom texte šancu obrániť sa proti žalobcom. Čo je dôležité v živote pre tohto muža? Najprv hovorí o svojej mladosti; o tom, v čom bol zakorenený, z čoho vyrastal. Pokračuje vecami, v ktorých ako dospelý pochybil; hovorí o horlení, ktoré konal v nesmiernej zúrivosti, ako zmyslov zbavený pre svoju posadnutosť prenasledovať kresťanov. Potom hovorí o svojom obrátení, o čase, keď k nemu prehovoril Ježiš. Jeho fanatický odpor bol v okamžiku zlomený a rozptýlili sa aj jeho pochybnosti. Toto spoznanie Krista ho potom vedie po celý zvyšok života a tvorí jeho základ. Nakoniec sa v obhajobe obracia priamo k Agripovi a aj jemu vraví, že Kristus prišiel na zem, trpel za naše hriechy, prvý vstal z mŕtvych, a tým aj dnes nesie svetlo židom aj pohanom. Neobviňuje, neútočí, neohovára, nezatajuje, ale svedčí, lebo Kristus hrá v jeho živote zásadnú úlohu.