Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. augusta 2009

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Pavel vyplával na svoju poslednú cestu. Stále bol však väzňom pod kontrolou rímskeho stotníka. No ešte stále ho obklopujú ľudia, ktorí sa k nemu správajú veľmi láskavo. Stotník Július s ním zaobchádza nielen slušne, ale maximálne ľudsky a ohľaduplne. Je možné, že jeden v druhom objavili statočného človeka. Uznanie, ktoré si vzájomne prejavovali, sa zaobišlo bez veľkých slov, Július však Pavlovi ponúkol úžasnú dôveru. Ďalšou veľkorysosťou obklopoval Pavla Makedónčan Aristarchos. Predpokladá sa, že tento muž mohol Pavla sprevádzať len tak, že sa nechal zaevidovať ako otrok. A to bola naozaj obdivuhodná vernosť! Plavbu komplikovali nepriaznivé vetry. No čas išiel, blížil sa október a v ňom židovský sviatok zmierenia. Ostať na mori bolo nebezpečné, v oblačnom počasí sa nedalo orientovať. Rozumnejšie bolo kdesi prečkať, mohlo už ísť o život. Rozhodlo sa však inak – a napätie, či sa im podarí dosiahnuť aspoň krétsky prístav Fenika, sa stupňovalo.