Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. augusta 2009

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. „Nebolo možné udržať kurz,“ čítame. Dnes sa o kurze hovorí najčastejšie v súvislosti s peniazmi a našou novou menou. No ak sa neudrží kurz na mori napriek všetkým zabezpečeniam, nehrozí len chudoba. Hrozí smrť. Z lode už povyhadzovali všetko, čo ju zaťažovalo, no stále sa zmietali. Búrka zúrila a slnko a hviezdy boli neustále zastreté hustými tmavými oblakmi. Ako veľmi by potrebovali Ježišovu prítomnosť, aby vetru pohrozil a more utíchlo! No tento zázrak sa nekoná. Nádej na záchranu mizne. Pavel však nestráca duchaplnosť. Prijíma anjelské: „Neboj sa. Ľudia, ktorí sú tu s Tebou, sú ti darovaní,“ a toto slovo odovzdáva ďalej. Nebojte sa. Neklesajte na mysli. Kto Bohu patrí, nestráca dôveru ani vtedy, ak iných prepadá panika.