Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. augusta 2009

Plesajte Bohu, našej sile! Na duchaplné „Neboj sa“ nadväzuje teraz duchaplná akcia. Pavel preberá vedenie. Skríži plán námorníkov dostať sa z lode na člne a uniknúť. Buď sa všetci zachránia, alebo všetci zahynú. —— Potom nasleduje malá ľudská epizóda. Pavel trvá na tom, aby sa všetci najedli. Hoci bol Božím mužom a mal vízie, stál oboma nohami na zemi. Nemal najmenšiu pochybnosť, že Boh v pravom čase zasiahne. Rovnako mu bolo jasné, že ľudia nesmeli ostať nečinní. Nikto nemohol povedať – Pavel, ten bol tak veľmi zameraný na veci nebeské, že bol pre pozemské, praktické veci úplne nepoužiteľný. Pavel vedel, že hladní ľudia nebudú schopní urobiť nič. Preto ich zvolal a vyzval k tomu, aby sa najedli. Napriek zúrivej búrke sa zdá, že zavládol neobyčajný pokoj. A stotník – ten zase prejavil svoj charakter. Neschváli vojakom, aby väzňov pozabíjali, lebo ujdú... hoci to bolo naozaj pravdepodobné. Tak sa znova zachráni Pavlov život.