Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. augusta 2009

Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu. Pavel sa zvestovania nevzdáva. Viac ako 30 rokov prekonáva prekážky, ohrozenia, uniká pred istou smrťou, ktorú mu Židia chystajú. A predsa sú zase oni tými prvými, ktorým evanjelium zvestuje – tak, aby mu rozumeli. No odmietanie je predpovedané. Boh však pri tejto závore z ľudskej strany nekončí. Brána ku kresťanskej viere sa otvára pohanom. Nedeje sa nič, čo by nemalo zmysel. Celými skutkami apoštolov sa tiahne napätie medzi dvomi pólmi: na jednej strane sláva milosti, do ktorej ochotne vstupujú pohania a na tej druhej tragika, že Mesiáša odmietajú príslušníci Božieho vyvoleného národa. No nič sa ešte nekončí. Boží zápas stále trvá. O pohanov, aj o Židov. Apoštol Pavel ostáva v Ríme – živí sa pravdepodobne manuálnou prácou – aby nebol nikomu na obtiaž. Píše listy Filipským, Efezským, Kolosenským a Filemonovi. Nie je sám. Počíta s podporou Božou – ale aj s Lukášom, Aristarchom, a všetkými, ktorí ho sem prichádzajú navštíviť: Timoteom, Tychikom, Epafroditom, Markom.— Mohol by počítať aj s oporou mojou, tvojou, brat, sestra? Alebo by sme ho s triezvym odstupom poručili Pánu Bohu? Omnoho viac ako slová je presvedčivejšia viera, ktorú napĺňa služba a porozumenie. V osobnom kontakte s Bohom, ale aj s človekom. Naživo.