Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. augusta 2009

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Farizej sa porovnáva s publikánom a vychádza z tohto porovnania vo svojich očiach víťazne. Jednoducho je lepší. Našiel dostatok dôvodov zo svojho svätého života, ktoré mu to potvrdili. Takto sa dokonca aj pred Pánom Bohom vyťahuje, aký je skvelý. Či toto nie je obraz aj nášho spôsobu života? Či nenazeráme na seba v tom našom kresťanskom živote, že sme lepší ako tí vo svete? Dokonca si namýšľame, že sa iste páčime aj Pánovi Ježišovi, akí sme zbožní. Mám jednu skvelú záruku pre takéto zmýšľanie. Vždy sa nájde niekto, kto je v niečom slabší. Teda vždy môžeme vytvoriť také porovnanie, z ktorého vyjdeme víťazne. Ale pozor, porovnávanie sa, a s tým často aj povyšovanie, je u Boha na odsúdenie. Nikto z nás nie je o nič viac ako hocikto okolo nás. Všetci do radu sme hriešnici a zaslúžime si len odsúdenie. Jediné, čo potrebujeme, je Božia milosť, a nie vzájomné porovnávanie. Nahraďme teda porovnávanie s druhými životom vo svetle výkriku publikána: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“. Náš Pán Ježiš Kristus nám iste dá hojnosť milosti odpustenia.