Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. augusta 2009

Odhaľuje, čo je hlboké a skryté. Izraelci sa vydávali na pochod a táborili na povel oblaku, ktorý prezentoval Božie vedenie. Keď sa oblak zdvihol sponad stánku, vydávali sa na cestu. Kde zastal, tam sa zastavili. Kde ostával oblak nad stánkom, tam ostávali aj oni, aj keď to bolo na dlhší čas. Tak im to vysvetlil Mojžiš, tak to akceptovali. Hospodin ich viedol a mali to potvrdené viditeľnou formou oblaku. Povieme si, nádhera. Takto jasne poznať Božie vedenie, to je radosť nasledovať. Škoda, že dnes nemáme takýto oblak, to by sa nám iste ľahšie poslúchalo Pána Boha. Musíme však otvorene povedať, že kresťan dnes má oveľa lepšie vedenie životom ako takýto oblak. Máme Ducha Svätého, ktorý nás spravuje, teda sám Pán Boh je nám prítomný, aby nás viedol. Nejde však len o oblak, alebo presnejšie o to, že máme Ducha Svätého. Ide o naše životné situácie. Aj tým Izraelcom sa mohlo zdať, že niekde stoja pridlho, alebo nejako veľa putujú, alebo ... Tak isto aj nám sa môže zdať, že Božie požiadavky sú nejaké zvláštne a nepasujú nám. Naučili sme sa ich dokonca ignorovať. Sme neposlušní. Skúsme teda miesto výhovoriek, že toto snáď nemôže Pán Boh od nás chcieť, jednoducho poslúchnuť Ducha Svätého v každej životnej situácii.