Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. augusta 2009

Lebo o tebe dá príkaz Svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Čítanie zoznamu kmeňov Izraela a spôsob ich putovania sa nám môže zdať ako nie veľmi záživný a nič nehovoriaci. V celom zozname a popise putovania si však môžeme uvedomiť Božiu prítomnosť. Predstavme si len obrovský zástup (603 550 bojaschopných mužov a ešte k tomu deti, ženy a starí ľudia) a v strede zástupu je stánok Hospodinov. Uvedomme si odkázanosť Izraelcov na Boha, keď im išiel Hospodin vyskúmať miesto táborenia. Môžeme vnímať spoliehanie sa na Boha, keď vidíme Mojžiša hovoriť slová – pri odchode: „Povstaň, ó Hospodine“ ... – pri zložení sa: „Navráť sa, ó Hospodine“ ... (v.35-36). Jednoducho Pán Boh je mocnou ochranou pre Izraelcov, je ich štítom. A presne aj dnes nás Pán Boh pozýva k spôsobu života, ktorý je spoliehaním sa na Jeho ochranu a vedenie. Aj dnes sme pozývaní pod ochrannú ruku Pána Ježiša Krista ako Jeho dietky. Môžeme sa spoliehať na svojho Spasiteľa a vedenie Duchom Svätým či vstávame, alebo líhame, či sme na ceste, v práci, v škole alebo oddychujeme. Pán Ježiš ide pred nami, aby nám pripravil cestu, aby nám vyhliadol miesto. Pán Ježiš je v našom strede, aby si viedol a spravoval Svoju cirkev. Pán Boh je nám ochranou a štítom, nič sa nemusíme báť.