Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. augusta 2009

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak Hospodin rozostiera si krídla a berie Svoj ľud, nesie ho na Svojej peruti. Azda až trúfalé je povedať, že Mojžiš si zúfal. Veľký vodca a nevie si rady. Ale ako ináč máme vnímať jeho prianie (v.15), keď si praje, aby ho Pán Boh zabil. Ľud reptá, je nespokojný, praje si iné jedlo ako mannu. Mojžiš to už sám nevládze niesť. Vidíme, ako Pán Boh aj vstupuje do neľahkej situácie a dáva riešenie v podobe 70-tich starších, ktorí majú Mojžišovi pomáhať, ale Mojžiš je aj tak stále zúfalý. Zažil veľké Božie vyslobodenia, a napriek tomu nie je schopný dôverovať Bohu, že On dá tej mase ľudí jesť. Jednoducho by sme dnes povedali hlboká depresia, keď všetko vidíme čierne, dopadla aj na Mojžiša. Vidíte sa v Mojžišovej zúfalosti? Stane sa vám, že by ste radšej nežili? Nemusíme sa za to hanbiť, aj Mojžiš bol v zúfalom stave. Ale neutešujme sa, že je správne byť v depresii. Nie je to normálny stav veriaceho človeka. Pán Ježiš nás pozval k slobode, prečo by sme teda mali zotrvávať v tlaku okolností a vlastnej zúfalosti?! Mojžiš neustále komunikoval s Hospodinom a my tiež môžeme všetko vyjadrovať nášmu spasiteľovi. A môžeme so 100% istotou počúvať odpoveď na ťaživé životné situácie Božou rečníckou otázkou (v.23). „Či je ruka Hospodinova prikrátka?“ Teraz uvidíš...