Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. augusta 2009

Láskavo obrátim oči na nich ... vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Žijeme ozaj v dravej egoistickej dobe. Každý z nás si má právo uplatňovať svoje osobné záujmy a vieme to rázne využiť. Ako len zareagujeme, keď nás niekto ohovorí, urazí? Máme tu Mojžiša, ktorému napľuli riadne do tváre. Ohovorili ho vlastný brat so sestrou pre manželku a pre vlastnú osobu, lebo vraj Hospodin hovorí len k nemu. Pán Boh ich pozval na súd, prisúdil právo Mojžišovi a potrestal Máriu. My by sme povedali:„Tak jej treba!“, ale Mojžiš sa modlí za jej uzdravenie z malomocenstva. Ozaj sila. Mojžišovi je ukrivdené, ale on nezlorečí. Ako ináč nazvať Mojžišovo počínanie ako – pokora. Je najpokornejší zo všetkých ľudí. Akí sme my? Sme takí ako Mojžiš? Alebo skôr ako Áron a Mária? Iste si teraz povieme, dobre by vyzeralo byť ako Mojžiš, ale väčšinou skončíme ako Áron a Mária. Ohovoríme a ponížime dokonca aj svojich najbližších. Nezvládame byť pokornými, akokoľvek by sme sa po ľudsky snažili. Ak chceme byť pokornými, niet pre nás inej voľby len cesta Mojžiša. Mojžiš chodil s Bohom a v Božej moci, a preto byť najpokornejší znamená prijať a používať moc nášho Pána Ježiša Krista, a nie motať sa v egoizme dneška.