Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. augusta 2009

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti. Mnohí majú problém uveriť v Ježiša Krista. Jednak o Ňom nepočuli hodnoverné správy, a nie sú ani dosť výreční a nevedia povedať to, čo cítia, čo ich trápi. Uzatvoria sa sami do seba a žijú si vo vlastnom myšlienkovom svete. Stávajú sa takmer „neosloviteľnými“. Nalomené trstiny. Majú aj takíto ľudia nádej? – Príbeh z evanjelia hovorí o troch dôvodoch živej nádeje: prvým a základným je Ježišova prítomnosť. Mám nádej, pretože Ježiš je tu, prišiel pre nás. Druhým je, že ísť k Nemu nie je podmienkou; On robí prvý krok – približuje sa, prichádza do prostredia, v ktorom človek žije. Tretím dôvodom sú ľudia, ktorí človeka k Ježišovi privádzajú. Vždy a všade sa takí nájdu. —— Dôležitým je aj štvrtý dôvod: Ježiš si vie nájsť osobný prístup ku každému. Berie si človeka preč od všetkých a venuje sa len jemu. Špeciálne, individuálne. Výsledkom je uzdravenie – človek počuje a hovorí správne. Ten, ktorý nepočul, ktorý nevedel vysloviť svoje pocity a myšlienky, ktorý bol uzatvorený sám do seba, zrazu počuje a hovorí správne. To je radostná zvesť – evanjelium pre všetkých – Ježiš dáva aj hluchým sluch, aj nemým reč. Aj kazatelia majú s tým počítať pri zvestovaní.