Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. augusta 2009

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu? K životu viery patrí aj pohľad do budúcnosti. Čo nás čaká, čo je cieľom našej viery? Kam smeruje náš život? Zvládneme všetko to, čo je pred nami? Budúcnosť býva často neistá, občas desivá. Chceli by sme vedieť o nej viac. O tej každodennej, aj o tej, ktorá patrí k životu viery. Boh nás nenechal ani v tomto v neistote. Tak ako voľakedy, aj dnes nám predkladá možnosti a spôsoby na preskúmanie toho, čo je pred nami. Aj dnes sú tu vyslanci, ktorí podrobne skúmajú, mapujú život viery. Je tu cirkev, kazatelia, a nadovšetko „jedine Písmo“. Je len na nás, aby sme buď prijímali svedectvo „Božích vyslancov“, alebo aj sami skúmali krajinu života viery. Možno aj nám sa javí budúcnosť desivá, až obludná, neistá. Aj my si občas hovoríme, že to nezvládneme, že to sa nedá. Občas nás zneisťujú aj nezodpovední vyslanci Boží – kazatelia, ktorí poukazujú skôr na prekážky, ako na Božie vedenie a moc. Neraz púšťajú zlý chýr o zasľúbenej zemi. Nech pre nás dnes znejú Kálebove slová istoty: Smelo vystúpme hore... Budúcnosť určite zvládneme, lebo s nami je náš Boh.